Wydawca treści

Tytuł
Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych
Numer projektu 2016/21/B/ST7/02247 Numer umowy UMO-2016/21/B/ST7/02247 Kierownik grantu prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski Data rozpoczęcia 2017-04-10 Data zakończenia 2021-04-09

Tytuł
Metody programowania rozproszonych systemów rekonfigurowalnych
Numer projektu 2015/19/N/ST6/01191 Numer umowy UMO-2015/19/N/ST6/01191 Kierownik grantu mgr. inż. Joanna Kupis Data rozpoczęcia 2016-06-22 Data zakończenia 2018-06-21

Tytuł
Modelowanie oddziaływań elektromagnetycznych w nowoczesnych (ang. More-Than-Moore) trójwymiarowo scalanych strukturach półprzewodnikowych
Numer projektu 2013/11/B/ST7/01742 Numer umowy UMO-2013/11/B/ST7/01742 Kierownik grantu prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski Data rozpoczęcia 2014-09-19 Data zakończenia 2018-09-18

Tytuł
Modelowanie nieliniowych zjawisk cieplnych w systemach elektronicznych
Numer projektu 2013/11/B/ST7/01678 Numer umowy UMO-2013/11/B/ST7/01678 Kierownik grantu dr hab. inż. Marcin Janicki Data rozpoczęcia 2014-09-19 Data zakończenia 2017-09-18

Tytuł
Projektowanie układów Smart Power ze szczególnym uwzględnieniem układów sterowania i zabezpieczeń
Numer projektu 1281/T11/98/15 Numer umowy 8T11B03115 Kierownik grantu Napieralski Andrzej Data rozpoczęcia 1998-07-15 Data zakończenia 2001-07-14

Tytuł
Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o ocenę funkcji autonomicznego układu nerwowego metodami Holterowskimi.
Numer projektu 2011/03/B/ST6/03454 Numer umowy UMO-2011/03/B/ST6/03454 Kierownik grantu prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, dr inż. Marek Kamiński Data rozpoczęcia 2012-08-28 Data zakończenia 2015-02-27

Tytuł
Odczyt sygnałów elektrycznych z wielokanałowych sensorów promieniowania optycznego.
Numer projektu 2011/01/N/ST7/05235 Numer umowy UMO-2011/01/N/ST7/05235 Kierownik grantu Kotynia Łukasz Data rozpoczęcia 2011-12-27 Data zakończenia 2013-06-26

Tytuł
Mikroarchitektura elementów obliczeniowych dla rekonfigurowalnego procesora ogólnego przeznaczenia.
Numer projektu 2011/01/N/ST7/05242 Numer umowy UMO-2011/01/N/ST7/05242 Kierownik grantu Amrozik Piotr Data rozpoczęcia 2011-12-21 Data zakończenia 2013-12-20

Tytuł
Zautomatyzowany system wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia.
Numer projektu 2011/01/B/ST6/04726 Numer umowy UMO-2011/01/B/ST6/04726 Kierownik grantu prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski , dr inż. Wojciech Tylman Data rozpoczęcia 2011-12-20 Data zakończenia 2015-12-19 SZCZEGÓŁY

Informacje o wynikach projektu

Information about project results


Tytuł
Wielomodalny biometryczny system bezdotykowej identyfikacji osób.
Numer projektu 2011/01/D/ST6/06269 Numer umowy UMO-2011/01/D/ST6/06269 Kierownik grantu dr inż. Wojciech Sankowski Data rozpoczęcia 2011-12-08 Data zakończenia 2014-12-07

Tytuł
Sieciowy system detekcji ataków dla rozwiązań SCADA oparty o podejście probabilistyczne.
Numer projektu 4769/B/T02/2011/40 Numer umowy 4769/B/T02/2011/40 Kierownik grantu Tylman Wojciech Data rozpoczęcia 2011-05-26 Data zakończenia 2013-05-25

Tytuł
Analiza procesorów wielordzeniowych z wykorzystaniem sprzężonej symulacji logiczno-termicznej.
Numer projektu N N515 509140 Numer umowy 5091/B/T02/2011/40 Kierownik grantu Szermer Michał Data rozpoczęcia 2011-04-18 Data zakończenia 2014-04-17

Tytuł
Opracowanie narzędzi wspomagających projektowanie cyfrowych układów dynamicznie rekonfigurowalnych.
Numer projektu N515 603639 Numer umowy 6036/B/T02/2010/39 Kierownik grantu Napieralski Andrzej Data rozpoczęcia 2010-09-30 Data zakończenia 2012-03-29

Tytuł
Zintegrowane, wielozadaniowe, rozproszone środowisko pomiarowo-sterujące dla modułów przyspieszających nadprzewodzących akceleratorów liniowych w eksperymentach fizyki wysokich energii.
Numer projektu N505 559339 Numer umowy Kierownik grantu Cichalewski Wojciech Data rozpoczęcia 2010-08-31 Data zakończenia 2013-01-01

Tytuł
Systemy termografii w podczerwieni do oceny głębokości ran oparzeniowych.
Numer projektu N515 242337 Numer umowy 2423/B/T02/2009/37 Kierownik grantu Janicki Marcin Data rozpoczęcia 2009-10-12 Data zakończenia 2012-04-11

Tytuł
Synchronizacja pomiaru wibracji z obrotami wału maszyny wirnikowej.
Numer projektu N515 242037 Numer umowy 2420/B/T02/2009/37 Kierownik grantu Napieralski Andrzej Data rozpoczęcia 2009-10-08 Data zakończenia 2010-11-15

Tytuł
Moduł dedykowanego klastra obliczeniowego realizującego algorytm Dynamicznej Cieczy Sieciowej.
Numer projektu N515 336136 Numer umowy 3361/B/T02/2009/36 Kierownik grantu Kiełbik Rafał Data rozpoczęcia 2009-06-25 Data zakończenia 2012-06-24

Tytuł
Identyfikacja osób na podstawie obrazu tęczówki oka ze szczególnym uwzględnieniem implementacji sprzętowej.
Numer projektu N515 227635 Numer umowy 2276/B/TO2/2008/35 Kierownik grantu Napieralski Andrzej Data rozpoczęcia 2008-11-13 Data zakończenia 2010-03-31

Tytuł
Układy energoelektroniczne z przyrządami z węglika krzemu.
Numer projektu 0312/R/T02/2008/04 Numer umowy Kierownik grantu Napieralski Andrzej Data rozpoczęcia 2008-07-01 Data zakończenia 2011-06-30

Tytuł
Zasilanie bezprzewodowych sieci sensorycznych z energii odzyskiwanej z drgań mechanicznych.
Numer projektu N515 308735 Numer umowy 3087/B/T02/2008/35 Kierownik grantu Napieralski Andrzej Data rozpoczęcia 2008-11-13 Data zakończenia 2010-04-30

Wyświetlanie 1 - 20 z 69 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4