Władze v2

Władze Katedry
prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski +48 42 631 27 27 http://www.napieralski.dmcs.pl

dr hab. inż. Wojciech Tylman , profesor uczelni +48 42 631 26 52

dr inż. Grzegorz Jabłoński +48 42 631 26 48

mgr inż. Zbigniew Kulesza +48 42 631 26 50 http://www.zjk.pl