Władze

Władze Katedry
Kierownik Katedry
dr hab. inż. Wojciech Tylman , prof. uczelni +48 42 631 26 52

zastępca Kierownika Katedry ds. dydaktycznych
dr inż. Grzegorz Jabłoński +48 42 631 26 48