Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
mgr inż. Radosław Tomala +48 (42) 631-26-25

Grafik

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

Projekty studenckie wykonywane na frezarce można zgłaszać bezpośrednio do mnie.

Wszystkie wykonywane projekty muszą być uzgodnione, sprawdzone i zaakceptowane przez prowadzącego lub opiekuna. Dostarczony projekt musi bezwzględnie spełniać wszystkie reguły projektowe!

Standardowe płytki są wykonywane w terminie jednego tygodnia.

CV nagłówek