Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
dr inż. Piotr Zając +48 42 631 26 53 http://fiona.dmcs.pl/~pzajac/

Grafik

Grafik zajęć

G
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poniedziałek
praca własna
Wtorek
Seminarium DMCS
godz. przyjęć, pok. 48
praca własna
Środa
praca własna
Czwartek
godz. przyjęć, pok. 48
praca własna
Piątek
praca własna

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

Zajęcia z przedmiotu "Programowanie w chmurze na platformie Java EE"" w dniu 13.01.2019 są odwołane

 

Strona domowa:    http://fiona.dmcs.pl/~pzajac

CV nagłówek

Curriculum Vitae

CV

Publikacje

Ilościowy dorobek naukowy (publikacje): 69 publikacji, w tym 1 książka, 8 opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej, 7 opublikowanych w innych czasopismach oraz 53 publikacje wygłoszone na konferencjach międzynarodowych.

Pełna lista publikacji

 

Profile na portalach naukowych:

ORCID
Researcher ID
Scopus

 

Dziedziny działalności naukowej

 • nowoczesne układy VLSI, układy scalone 3D
 • skalowalne architektury wielordzeniowe
 • rozpraszanie mocy w procesorach
 • symulacje termiczne, nowoczesne systemy chłodzenia układów scalonych
 • odporność na błędy w układach cyfrowych
 • układy MEMS

Uczestnictwo w grantach i projektach

 • Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes (FP7-PEOPLE-2010-IRSES)
 • Analiza procesorów wielordzeniowych z wykorzystaniem sprzężonej symulacji logiczno-termicznej (5091/B/T02/2011/40)
 • Instructionless processor architecture using dynamically reconfigurable logic (ReuP)
 • Dynamically REconfigurAble polyMorphic supercomputer (DREAM)
 • Rejestracja obrazu stereoskopowego (ROS3D) nr Umowy z NCBR: UOD-DEM-1-023/001
 • Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi - STRATEGMED 2 (InnoReh), 01.09.2016 - 31.08.2019

Dziedziny działalności dydaktycznej

 • mikrokontrolery AVR
 • procesory ARM
 • programowanie w językach C i C++
 • systemy wbudowane

Inne

-    staż naukowy: Belgia, Liege,  lipiec 2004
-    staż naukowy: LAAS-CNRS, Toulouse, Francja, 09.2004-06.2005
-    praca doktorska realizowana we współpracy z LAAS-CNRS, Toulouse, Francja
- 3-letnie stypendium rządu francuskiego "Bourse de these en cotutelle"
- 30.06.2008 obrona pracy doktorskiej pt. "Fault tolerance through self-configuration in the future nanoscale multiprocessors" na uniwersytecie INSA Toulouse