Pracownik Widok

Informacje o Pracowniku
mgr inż. Zbigniew Kulesza +48 42 631 26 50 http://www.zjk.pl

Grafik

Grafik zajęć | Grafik

G
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poniedziałek
Wykład SSwEP Sala CTI305
Wykład Sala CTI305
Wykład iSowZP Sala CTI305
Wykład Sala CTI305
Praca własna pok. 56
Pokoj 56
--------- UWAGA --------- - Godziny przyjęć - pn.-wt.-sr.-cz.: 07..30-08.15 na Teams Proszę umawiać spotkanie mailem!!!
Pokój 56
Wtorek
Seminarium * Sala A1/A2
Sala A1/A2
Wykład JHDL Sala CTI305
Wykład Sala CTI305
Praca własna pok. 56
Pokój 56
Środa
Wykład SM Sala CTI307
Sala CTI307
Wykład PiSowZP Sala CTI305
Wykład Sala CTI305
Projekt kompetencyjny / Research and Development Project
Projekt - zdalny
Czwartek
Projekt kompetencyjny
Projekt - zdalny
Projekt kompetencyjny / Research and Development Project
Projekt - zdalny
Piątek
Wykład KPU zdalny
Zdalny
Biblioteka

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

Informacje dla studentów: szukaj na stronie http://www.zjk.pl/studenci.html

 

Wszelkie informacje na tej stronie dotyczą prowadzonych lub przygotowanych przeze mnie zajęć w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej

 

W przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt emailem (kulesza@dmcs.pl) lub osobisty (KMiTI pok. 56, budynek B18 przy ul. Wólczańskiej 221/223 Politechniki Łódzkiej w Łodzi, patrz też informacje o mnie tutaj)

 

Ogłoszenia bieżące, kontakt, konsultacje, inne tutaj 

Ogłoszenia "sesyjne", egzaminy, zaliczenia, wyniki, wpisy, inne tutaj 

 

Tematy prac magisterskich i inżynierskich tutaj 

 

Dostępne są tam także działy: Wykłady, projekty i laboratoria (materiały, sylabusy), Sprzęt i oprogramowanie (zdjęcia, opisy).
Przypominam, że zgodnie z zaleceniem dziekanatu wpis do EKS następuje po uprzednim wpisaniu oceny do indeksu (w celu utrzymania porządku). Wpisy do indeksu (dotyczy to także godzin przyjęć) następują tylko w wyznaczonych przez prowadzącego terminach - proszę pamiętać, że każdy prowadzący ma wiele różnych spraw naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, formalnych. Pozostały czas jego (mojej!) pracy jest właśnie na to przeznaczony.
UWAGA: grafik zajęć obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia zajęć danego semestru (nie dotyczy sesji). W pozostałych terminach obowiązują informacje na stronie lub kontakt mailem, o ile nie jest to okres wolny od pracy lub urlopu. Na przykład od piątku godz. ok. 14 do poniedziałku godz. ok. 8 - maili nie odbieram. Proszę też nie liczyć na to, że siedzę ciągle przed komputerem ;-)

 

Godziny przyjęć po uprzednim umówieniu:
pon, wt, sr, pt 7.30-8.30


Konsultacje (szczególnie dyplomanci!) - j.w. po wcześniejszym umówieniu się mailem.

CV nagłówek

Curriculum Vitae

CV

Zbigniew Kulesza

mgr elektroniki, 1997, P.Ł.
mgr psychologii, 1991, K.U.L.
 

Dyscyplina: Elektronika

 

Specjalność: Elektroniczne systemy mikroprocesorowe i reprogramowalne w zasto­sowaniach przemysłowych i wbudowanych

 

Dziedziny aktywności zawodowej:

układy reprogramowalne, języki HDL w projek­towaniu układów scalonych, układy mikroproce­sorowe; mikrokontrolery, systemy wbudowane; komputery i sterowniki przemysłowe, sieci prze-mysłowe, systemy sterowania i przetwarzania da­nych w elektronice przemysłowej, komputerowe projektowanie układów elektronicznych

 

Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne:

-„Expert decision system for condition monito­ring of large rotating machines": 15 medali – w tym m.in. złoty medal na V China International Invention Exhibition, Shanghai, China, 10-13 września 2004

-Statuetka Łódzkie Eureka przyznana na IV Festiwalu Nauki za „System do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych", Tech­niki i Sztuki, 22 marca 2004

-Drugie miejsce w konkursie SEP na najlepszą pracę magisterską wykonaną na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki PŁ w roku 1997

 

Udział w grantach naukowych:

8 T11B 037 18 - kierownik, 8T11B 021 19, 3T10B 090 26 – wykonawca

 

Badania własne:

„Nieinwazyjne metody pomiarów i wstęp do automatycznej generacji termicznych modeli ele­mentów elektronicznych" (2000 - 2001),

„Obróbka i magazynowanie zdjęć termograficznych" (2000 -2001),

„Poprawianie dokładności pomiarów termowizyjnych" (2002 -2003),

„Thermo Center -program do obróbki i analizy zdjęć termograficz­nych" (2003 - 2004).

 

Udział w projektach europejskich:

REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST-2000-30193

-współorganizacja kursu „Advanced Thermal Measurement Techniques"

 

Prace realizowane we współpracy z jednost­kami zewnętrznymi:

Instytut Energetyki Warszawa - 2 projekty badaw­cze KBN

 

Ilościowy dorobek naukowy:

-Czasopisma filadelfijskie: 2;

-Czasopisma inne: 2;

-Materiały konferencyjne: 16 w tym zagraniczne: 4

 

Prowadzone wykłady:

-Komputery i sterowniki przemysłowe

-Systemy sterowania w elektronice przemysłowej

-Język VHDL w projektowaniu układów cyfrowych

-Język VHDL w projektowaniu układów scalonych

-Pakiety SCADA

-Modelowanie i synteza cyfrowych układów scalonych

-Akwizycja i przetwarzanie danych

-Pamięci i układy peryferyjne

-Układy reprogramowalne

 

Inne:

-Opiekun specjalności Układy Elektroniki Przemysłowej

-Kierownik Zespołu Termografii Komputerowej w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informa­tycznych PŁ (od 1997)

-Opiekun Laboratorium Systemów Sterowania w Elektronice Przemysłowej

 


Zainteresowania:
- problemy termiczne w elektronice (link do Pracowni Termografii Komputerowej)
- język VHDL, Verilog, ABEL-HDL (link do Kursu VHDL oraz Modelowanie i Synteza Cyfrowych Układów Scalonych) oraz asembler i C
- zastosowania przemyslowe elektroniki (link do Laboratorium Elektroniki i Informatyki Przemysłowej oraz Systemy Sterowania w Elektronice Przemysłowej)
- mikrokomputery, mikroprocesory, mikrokontrolery: współczesne odmiany 8051, Atmel AVR, Microchip PIC, Motorola 68xxx, Intel x86
- układy programowalne: CPLD, FPGA (link do Układy Reprogramowalne)
- układy peryferyjne oraz systemy typu PSoC, CSoC, analogowe układy reprogramowalne
- komputery przemysłowe i sterowniki PLC
- sieci przemysłowe
- środowisko CAD/CAE (link do Komputerowe Projektowanie Układów Elektronicznych)
Strona domowa (www i ftp): zjk.pl