Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
dr inż. Bartosz Pękosławski +48 42 631 26 25 http://fiona.dmcs.pl/~bartoszp

Grafik

Grafik zajęć

G
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poniedziałek
TSM
lab. 304 (CTI)
Praca własna
lab. 304 (CTI)
Godz. przyjęć
lab.304 (CTI)
Wtorek
Seminarium DMCS
aula A1
PE
lab. PPM
Praca własna
lab. 304 (CTI)
SZP
lab. 304 (CTI)
Środa
Praca własna (t. niezjazdowe)
lab. ZK / lab. 304 (CTI)
Czwartek
Praca własna
lab. ZK / lab. 304 (CTI)
Godz. przyjęć
lab. ZK
Praca własna
lab. ZK / lab. 304 (CTI)
Piątek
Praca własna
Biblioteka
Niedziela
EUSN
lab. PPM
AiMSP
lab. PPM

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

Godziny przyjęć w semestrze letnim:

- poniedziałki, godz. 13-14, lab. 304 (CTI),

- czwartki, godz. 11-12, lab. ZK

 

W bieżącym semestrze prowadzę wykłady z przedmiotów: Technologie sieci mobilnych, Systemy zarządzania w przemyśle oraz laboratoria z przedmiotów: Przekształtniki elektroniczne, Technologie sieci mobilnych, Elektroniczne układy sterowania nastawników (studia zaoczne) oraz Analogowe i mieszane sterowniki przetwornic (studia zaoczne).

 

Zapraszam osoby chętne do realizacji prac dyplomowych pod moją opieką.

Propozycje tematów prac inżynierskich/magisterskich:

 • Symulator podstawowych protokołów routingu dla sieci mobilnych
 • System zdalnego monitoringu infrastruktury budynku mieszkalnego
 • Układ zasilania rezerwowego dla systemu zarządzania budynkiem
 • Ładowarka akumulatorów zasilana z odzyskiwanej energii drgań mechanicznych oraz pola elektromagnetycznego
 • Aplikacja sterująca do automatyzacji stanowiska badawczego przetworników odzyskujących energię drgań mechanicznych
 • Program do wyznaczania parametrów skupionych i symulacji modeli przetworników odzyskujących energię drgań mechanicznych
 • inne (do uzgodnienia)

CV nagłówek

Curriculum Vitae

CV

 

Wykształcenie:
 

 • mgr inż. (Elektronika i Telekomunikacja, Telecommunications and Computer Science, 2005)

 • dr inż. (Elektronika, 2010)

Dziedziny aktywności zawodowej:

 • zasilanie w oparciu o energię odzyskiwaną z drgań mechanicznych,

 • akwizycja i przesyłanie danych pomiarowych w warunkach zakłóceń przemysłowych,

 • testowanie układów scalonych

Udział w grantach naukowych:
 

 • "Systemy monitoringu i predykcji awarii dużych maszyn wirnikowych", 1390/T10/2004/26 - wykonawca;

 • "Zintegrowana wibracyjna metoda oceny stanu technicznego stojana turbogeneratora", 3577/B/T02/2008/34 - wykonawca;

 • "Zasilanie bezprzewodowych sieci sensorycznych z energii odzyskiwanej z drgań mechanicznych", 3087/B/T02/2008/35 - wykonawca;

 • "Bezprzewodowa sieć pomiarowa czasu rzeczywistego zasilana z alternatywnych źródeł energii", 3090/B/T02/2008/35 - wykonawca;

 • "Innowacyjne systemy monitoringu w strategii zrównoważonego rozwoju infrastruktury budowlanej" – TULCOEMPA, wykonawca;

Ilościowy dorobek naukowy: 31

 • Artykuły w czasopismach: 8 w tym międzynarodowe: 7
 • Materiały konferencyjne: 17 w tym międzynarodowe: 13
 • Raporty końcowe z realizacji projektów MNiSW: 2
 • Rozdziały w podręcznikach akademickich: 4

Liczba zakończonych prac inż./mgr: 17/5

Inne:

 • wyjazd stypendialny w ramach programu Socrates do NEWI, Walia luty - czerwiec 2003 r.

 • szkolenie w zakresie testowania układów scalonych, Atmel, Heilbronn i Drezno, Niemcy - wrzesień - październik 2006 r.

 • staż naukowy w EMPA Zurych, Szwajcaria, marzec 2012 r.