Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
dr inż. Aleksander Mielczarek http://olek.pro

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

Obecnie nie prowadzę zajęć dydaktycznych. Poszukuję jednak zdolnych studentów do realizacji ciekawych międzynarodowych projektów badawczych - zapraszam do współpracy.

CV nagłówek

Curriculum Vitae

CV

A. Mielczarek received his Ph.D. degree in electronics at the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering in 2017. His main areas of interests are high-speed data acquisition and processing, gigabit communication, integrated sensors and embedded systems. He is involved in the development of control and data acquisition systems for European X-Ray Free-Electron Laser (E-XFEL), a project carried by Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY). He also participates in the realization of Piezo Compensation System for European Spallation Source (ESS).