Навіґація

Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
dr inż. Łukasz Starzak +48 42 631 27 24 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak/

Grafik

Grafik zajęć

G
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Wtorek
Seminarium Katedry, B18 A1
Praca na PŁ
Środa
Praca na PŁ
Czwartek
Praca na PŁ
Piątek
Praca na PŁ

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Відображення мережевого вмісту

Grafik zajęć

  • BIEŻĄCE ZMIANY oraz GODZINY PRZYJĘĆ PODCZAS SESJI I PRZERW publikuję na mojej stronie.
  • Na godziny przyjęć przypadające na zjazdy studiów niestacjonarnych, na których nie mam zajęć dydaktycznych (6-10), proszę umawiać się wcześniej mailowo lub telefonicznie. Studenci studiów niestacjonarnych mogą również umówić się na inny dzień tygodnia, w tym w godzinach porannych lub wieczornych.

Uwaga dot. poczty elektronicznej

Studentów proszę o stosowanie się do zasad podanych na mojej stronie.

Więcej informacji

Ze względu na ograniczoną funkcjonalność niniejszego portalu, informacje takie jak:

  • więcej numerów telefonów
  • więcej miejsc, gdzie można mnie znaleźć
  • aktualizowany kalendarz zajęć służbowych
  • godziny przyjęć w czasie sesji i przerw
  • reguły dotyczące sprawozdań
  • propozycje tematów i materiały do prac dyplomowych
  • odsyłacze do stron i materiałów dla poszczególnych przedmiotów

znajdują się na mojej stronie.

CV nagłówek

Curriculum Vitae

CV

Dokumenty do pobrania

Życiorys

Łukasz Starzak urodził się w 1977 roku w Łodzi. W 1996 r. ukończył w rodzinnym mieście liceum i rozpoczął studia na Wydziale Elekrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej (obecnie Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), na kierunku Elektronika i telekomunikacja. W czasie studiów spędził 1 semestr na Institut National des Sciences Appliquées w Tuluzie (Francja), gdzie odbył także 6-miesięczny staż w Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (CNRS). We wrześniu 2001 roku obronił z wyróżnieniem pracę dyplomową nt. Problèmes de modélisation de la diode PIN dans les logiciels de CAO (Problemy modelowania diody PIN w programach komputerowego projektowania układów elektronicznych).

W Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych pracuje od 2002 roku, od 2010 roku – na stanowisku adiunkta. Jego zainteresowania naukowe dotyczą komputerowego modelowania przyrządów półprzewodnikowych mocy, analizy i projektowania elektronicznych układów przekształtnikowych (szczególnie współpracujących z energooszczędnymi źródłami światła i alternatywnymi źródłami energii), analogowych i cyfrowych układów sterowania, systemów pomiarowych oraz kompatybilności elektromagnetycznej przekształtników impulsowych.

W roku 2010 obronił na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ rozprawę doktorską nt. Modelowanie półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy ze szczególnym uwzględnieniem parametrów przestrzennych struktury. Jest autorem lub współautorem 11 artykułów w czasopismach naukowych (w tym 2 w wydawnictwach z listy Science Citation Index), 25 publikacji konferencyjnych (z których 3 uzyskały nagrody lub wyróżnienia), 2 rozdziałów w książkach o zasięgu międzynarodowym. Brał udział w realizacji 2 zakończonych i 2 trwających projektów finansowanych ze środków krajowych i europejskich. Jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Obok zagadnień naukowych, interesuje go nauczanie i organizacja działalności dydaktycznej. Od 2003 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium elektroniki mocy. W ramach tej funkcji nadzorował gruntowną modernizację zajęć laboratoryjnych, jest współautorem nowej koncepcji zajęć oraz materiałów dydaktycznych i stanowisk doświadczalnych. Brał udział w opracowaniu programów nauczania dla dwustopniowego trybu studiów. Obecnie koordynuje wybieralne bloki przedmiotowe należące do ścieżki „układy mocy" w grupie Układy elektroniki przemysłowej. Od 2004 r. pełni funkcję opiekuna praktyk wymiennych na Politechnice Lwowskiej (Lwów, Ukraina). Jest współautorem 1 skryptu dydaktycznego. Był opiekunem 53 prac dyplomowych, z których 2 uzyskały wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową.

W latach 2004–2005 Ł. Starzak pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów PŁ, reprezentował doktorantów w Radzie Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki oraz Politechnikę Łódzką w Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Z ramienia Samorządu brał udział w przygotowaniu i realizacji projektu Mechanizm WIDDOK, dzięki któremu Politechnika Łódzka otrzymała z Unii Europejskiej ponad 2,3 mln zł na stypendia doktoranckie, finansowanie badań naukowych, intensyfikację współpracy z przemysłem i promocję studiów doktoranckich.

Jego prywatne zainteresowania to turystyka aktywna, historia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej, malarstwo i architektura XIX/XX wieku oraz transport publiczny.