Lista Pracowników v2

Władze Katedry
prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski +48 42 631 27 27 http://www.napieralski.dmcs.pl

dr hab. inż. Wojciech Tylman , profesor uczelni +48 42 631 26 52

dr inż. Grzegorz Jabłoński +48 42 631 26 48

mgr inż. Zbigniew Kulesza +48 42 631 26 50 http://www.zjk.pl

Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni
dr inż. Piotr Amrozik +48 42 631 27 22 http://fiona.dmcs.pl/~pamrozik/

prof. dr hab. inż. George Anders +48 42 631 26 90

dr inż. Wojciech Cichalewski +48 42 631 27 20

dr inż. Grzegorz Jabłoński +48 42 631 26 48

prof. dr hab. inż. Marcin Janicki +48 42 631 26 54

dr inż. Mariusz Jankowski +48 42 631 26 49

dr inż. Marek Kamiński +48 42 631 27 25

dr inż. Rafal Kiełbik +48 42 631 27 22

dr inż. Rafal Kotas +48 42 631 27 25

mgr inż. Zbigniew Kulesza +48 42 631 26 50 http://www.zjk.pl

dr inż. Cezary Maj +48 42 631 27 24 http://fiona.dmcs.pl/~cmaj

dr hab. inż. Dariusz Makowski , profesor uczelni +48 42 631 27 20

dr inż. Witold Marańda +48 42 631 26 91

dr inż. Paweł Marciniak http://fiona.dmcs.pl/~pmarciniak

dr inż. Malgorzata Napieralska +48 42 631 26 55

prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski +48 42 631 27 27 http://www.napieralski.dmcs.pl

dr inż. Mariusz Orlikowski +48 42 631 26 48

mgr inż. Piotr Perek

dr inż. Bartosz Pękosławski +48 42 631 26 25 http://fiona.dmcs.pl/~bartoszp

dr inż. Piotr Pietrzak +48 42 631 26 20

dr inż. Bartosz Sakowicz + 48 42 631 27 21

dr inż. Wojciech Sankowski +48 42 631 27 23 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~wsan/

dr inż. Przemysław Sękalski +48 42 631 26 45 http://pl.linkedin.com/in/sekalski

dr inż. Łukasz Starzak +48 42 631 27 24 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak/

dr inż. Michał Szermer +48 42 631 27 22

dr hab. inż. Wojciech Tylman , profesor uczelni +48 42 631 26 52

dr inż. Wojciech Zabierowski +48 42 631 26 53

dr inż. Piotr Zając +48 42 631 26 53 http://fiona.dmcs.pl/~pzajac/

dr hab. inż. Mariusz Zubert , profesor uczelni +48 42 63126 55

dr inż. Jaroslaw Zwierzchowski

Współpracujący
dr inż. Aleksander Mielczarek http://olek.pro

dr inż. Jacek Nazdrowicz

dr inż. Tomasz Poźniak +48 42 631 26 34

Administracja
mgr Marta Błaszczyk +48 42 631 26 28

mgr Aleksandra Michalska

mgr Adam Stawiński

Pracownicy Techniczni
inż Jarosław Krawczyński

mgr inż. Piotr Mazur +48 42 631 26 51

mgr inż. Przemysław Nowak +48 42 631 26 51

mgr inż. Radosław Tomala +48 (42) 631-26-25

mgr inż. Michał Wojtera +48 42 631 26 51

Doktoranci
mgr inż. Piotr Jaszczyk

mgr inż. Krzysztof Jóźwiak

mgr inż. Zbigniew Mudza

mgr inż. Jan Napieralski http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~jnapier/

mgr inż. Krzysztof Olchowik

mgr inż. Pawel Plewiński

mgr inż. Artur Sobczak

mgr Adam Stawiński

mgr inż. Andrii Stefanskyi

Mateusz Witkowski

mgr inż. Sebastian Woźniak