Lista Pracowników v2

Władze Katedry
prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski +48 42 631 27 27 http://www.napieralski.dmcs.pl

dr hab. inż. Wojciech Tylman +48 42 631 26 52

dr inż. Grzegorz Jabłoński +48 42 631 26 48

dr inż. Tomasz Poźniak +48 42 631 26 34

Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni
dr inż. Piotr Amrozik +48 42 631 27 22 http://fiona.dmcs.pl/~pamrozik/

prof. dr hab. inż. George Anders +48 42 631 26 90

dr inż. Wojciech Cichalewski +48 42 631 27 20

dr inż. Grzegorz Jabłoński +48 42 631 26 48

dr hab. inż. Marcin Janicki +48 42 631 26 54

dr inż. Mariusz Jankowski +48 42 631 26 49

dr inż. Marek Kamiński +48 42 631 27 25

dr inż. Rafał Kiełbik +48 42 631 27 22 http://fiona.dmcs.pl/~rkielbik

dr inż. Rafał Kotas +48 42 631 27 25

mgr inż. Zbigniew Kulesza +48 42 631 26 50 http://www.zjk.pl

dr inż. Cezary Maj +48 42 631 27 24 http://fiona.dmcs.pl/~cmaj

dr inż. Dariusz Makowski +48 42 631 27 20

dr inż. Witold Marańda +48 42 631 26 91

dr inż. Paweł Marciniak http://fiona.dmcs.pl/~pmarciniak

dr inż. Małgorzata Napieralska +48 42 631 26 55

prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski +48 42 631 27 27 http://www.napieralski.dmcs.pl

dr inż. Mariusz Orlikowski +48 42 631 26 48

dr inż. Bartosz Pękosławski +48 42 631 26 25 http://fiona.dmcs.pl/~bartoszp

dr inż. Piotr Pietrzak +48 42 631 26 20

dr inż. Tomasz Poźniak +48 42 631 26 34

dr inż. Bartosz Sakowicz + 48 42 631 27 21

dr inż. Wojciech Sankowski +48 42 631 27 23 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~wsan/

dr inż. Przemysław Sękalski +48 42 631 26 45 http://pl.linkedin.com/in/sekalski

dr inż. Łukasz Starzak +48 42 631 27 24 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak/

dr inż. Michał Szermer +48 42 631 27 22 http://fiona.dmcs.pl/~szermer/

dr hab. inż. Wojciech Tylman +48 42 631 26 52

dr inż. Wojciech Zabierowski +48 42 631 26 53

dr inż. Piotr Zając +48 42 631 26 53 http://fiona.dmcs.pl/~pzajac/

dr hab. inż. Mariusz Zubert +48 42 63126 55

Współpracujący
dr inż. Sławomir Bek +48 42 631 26 90

dr inż. Aleksander Mielczarek http://olek.pro

mgr inż. Piotr Perek

dr inż. Maciej Piotrowicz +48 42 631 26 91 http://fiona.dmcs.pl/~piotrowi

mgr inż. Andrii Stefanskyi

mgr inż. Radosław Tomala +48 (42) 631-26-25

Administracja
mgr Marta Błaszczyk +48 42 631 26 28

mgr Adam Stawiński

Pracownicy Techniczni
Jarosław Krawczyński

Doktoranci
mgr inż. Dominik Adamski

mgr inż. Marcin Chojnacki

mgr inż. Piotr Jaszczyk http://pjaszczyk.prv.pl/

mgr inż. Damian Kacperski

mgr inż. Konrad Kolodziejski

mgr inż. Zbigniew Krawczyk

mgr inż. Paweł Krotewicz

mgr inż. Joanna Kupis

mgr inż. Zbigniew Mudza

mgr inż. Jan Napieralski http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~jnapier/

dr inż. Jacek Nazdrowicz

mgr inż. Piotr Nowak

mgr inż. Krzysztof Olchowik

mgr inż. Paweł Plewiński

mgr Tomasz Raszkowski

mgr Agnieszka Samson

mgr inż. Tomasz Torzewicz

mgr inż. Michal Wlodarczyk

Przed Doktoratem
mgr inż. Artur Andrzejczak Lab SUN

mgr inż. Bartosz Balcerzak

mgr inż. Marcin Franc

mgr inż. Paweł Łęczycki http://fiona.dmcs.pl/~pleczycki/

mgr inż. Piotr Mazur +48 42 631 26 51

mgr inż. Przemysław Nowak +48 42 631 26 51

mgr inż. Radosław Stelmach

mgr inż. Łukasz Wojdowski

mgr inż. Michał Wojtera +48 42 631 26 51

mgr inż. Igor Zarzycki