Lista Pracowników v2

Władze Katedry
prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski +48 42 631 27 27 http://www.napieralski.dmcs.pl

dr hab. inż. Wojciech Tylman +48 42 631 26 52

dr inż. Grzegorz Jabłoński +48 42 631 26 48

Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni
dr inż. Piotr Amrozik +48 42 631 27 22 http://fiona.dmcs.pl/~pamrozik/

prof. dr hab. inż. George Anders +48 42 631 26 90

dr inż. Wojciech Cichalewski +48 42 631 27 20

dr inż. Grzegorz Jabłoński +48 42 631 26 48

dr hab. inż. Marcin Janicki, prof. PŁ +48 42 631 26 54

dr inż. Mariusz Jankowski +48 42 631 26 49

dr inż. Marek Kamiński +48 42 631 27 25

dr inż. Rafał Kiełbik +48 42 631 27 22 http://fiona.dmcs.pl/~rkielbik

dr inż. Rafał Kotas +48 42 631 27 25

mgr inż. Zbigniew Kulesza +48 42 631 26 50 http://www.zjk.pl

dr inż. Cezary Maj +48 42 631 27 24 http://fiona.dmcs.pl/~cmaj

dr hab. inż. Dariusz Makowski +48 42 631 27 20

dr inż. Witold Marańda +48 42 631 26 91

dr inż. Paweł Marciniak http://fiona.dmcs.pl/~pmarciniak

dr inż. Małgorzata Napieralska +48 42 631 26 55

prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski +48 42 631 27 27 http://www.napieralski.dmcs.pl

dr inż. Mariusz Orlikowski +48 42 631 26 48

dr inż. Bartosz Pękosławski +48 42 631 26 25 http://fiona.dmcs.pl/~bartoszp

dr inż. Piotr Pietrzak +48 42 631 26 20

dr inż. Bartosz Sakowicz + 48 42 631 27 21

dr inż. Wojciech Sankowski +48 42 631 27 23 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~wsan/

dr inż. Przemysław Sękalski +48 42 631 26 45 http://pl.linkedin.com/in/sekalski

dr inż. Łukasz Starzak +48 42 631 27 24 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak/

dr inż. Michał Szermer +48 42 631 27 22

dr hab. inż. Wojciech Tylman +48 42 631 26 52

dr inż. Wojciech Zabierowski +48 42 631 26 53

dr inż. Piotr Zając +48 42 631 26 53 http://fiona.dmcs.pl/~pzajac/

dr hab. inż. Mariusz Zubert, prof. PŁ +48 42 63126 55

Współpracujący
dr inż. Aleksander Mielczarek http://olek.pro

mgr inż. Piotr Perek

dr inż. Tomasz Poźniak +48 42 631 26 34

Administracja
mgr Marta Błaszczyk +48 42 631 26 28

mgr Adam Stawiński

Pracownicy Techniczni
Jarosław Krawczyński

mgr inż. Piotr Mazur +48 42 631 26 51

mgr inż. Przemysław Nowak +48 42 631 26 51

mgr inż. Radosław Tomala +48 (42) 631-26-25

mgr inż. Michał Wojtera +48 42 631 26 51

Doktoranci
mgr inż. Dominik Adamski

mgr inż. Marcin Chojnacki

mgr inż. Piotr Jaszczyk http://pjaszczyk.prv.pl/

mgr inż. Damian Kacperski

mgr inż. Konrad Kołodziejski

mgr inż. Zbigniew Mudza

mgr inż. Jan Napieralski http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~jnapier/

dr inż. Jacek Nazdrowicz

mgr inż. Krzysztof Olchowik

mgr inż. Paweł Plewiński

mgr Tomasz Raszkowski

mgr Agnieszka Samson

mgr inż. Artur Sobczak

mgr Adam Stawiński

mgr inż. Andrii Stefanskyi

mgr inż. Jędrzej Topiłko

Mateusz Witkowski

Przed Doktoratem
mgr inż. Tomasz Torzewicz