Widok zawartości stron

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w dziedzinach:

Elektronika

Informatyka

 

Osobą upoważnioną w Jednostce do kontaktów z podmiotami gospodarczymi jest mgr inż. Zbigniew Kulesza
(mail: kulesza@dmcs.pl, tel. 42 631 26 50).