Widok zawartości stron

KATEDRA MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH
ul. Wólczańska 221, budynek B18,
93-005 Łódź, POLSKA
NIP 727-002-18-95
tel. +48 (42) 631 27 27 faks +48 (42) 636 03 27
e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (Department of Microelectronics and Computer Science - DMCS), prowadzona przez prof. Andrzeja Napieralskiego, została założona w maju 1996 roku. Pracownicy Katedry prowadzą wykłady i zajęcia praktyczne na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, w języku polskim, angielskim i francuskim. Katedra prowadzi szeroką współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami na całym świecie. Współpraca ta jest systematycznie poszerzana dzięki międzynarodowej konferencji MIXDES, która od 1994 roku jest corocznie organizowana przez Katedrę.

Do roku 2018 w Katedrze ukończono ponad 55 projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 16 projektów międzynarodowych. Wiele z podejmowanych badań ma charakter interdyscyplinarny. Realizowane są projekty finansowane przez Unię Europejską. W latach 1991-2007 zrealizowano 10 projektów w ramach programów Tempus i Copernicus, jak również jeden grant NATO. Ponadto Katedra brała udział w 9 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT-BARMINT, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskiej – SEWING i REASON, 2 projekty VI Programu Ramowego CARE i PERPLEXUS oraz 4 projekty VII Programu Ramowego EUCARD, TIARA, EDUMEMS i ADEPT). Była również partnerem projektu ERASMUS MUNDUS – LAMENITEC.

Do najważniejszych projektów międzynarodowych realizowanych w ostatnich latach należą:

  • współpraca dwustronna z Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) z Hamburga w zakresie projektowania aparatury elektronicznej dla systemów sterujących akceleratora (od 2002 r.)
  • PERPLEXUS (VI PR UE) – opracowanie sieci inspirowanej organizmami żywymi zbudowanej z rekonfigurowalnych specjalizowanych jednostek przetwarzania danych (lata 2006-2009)
  • X-FEL (X-ray Free-Electron Laser) – współpraca z ośrodkiem naukowo-badawczym DESY, Politechniką Warszawską oraz Instytutem Problemów Jądrowych w Świerku (lata 2008-2011)
  • Eu-CARD (VII PR UE) – zbudowanie 2-kilometrowego akceleratora liniowego i lasera na swobodnych elektronach XFEL. Katedra była odpowiedzialna za opracowanie systemu sterowania akceleratorem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych (lata 2009–2013)
  • TESLA-XFEL – system sterowania akceleratora XFEL, współpraca z Politechniką Warszawską i DESY (lata 2010-2014)
  • ITER-CODAC – współpraca z ośrodkiem ITER w Cadarache we Francji (od 2010)
  • EduMEMS (VII PR UE) – projektowanie układów MEMS ze szczególnym uwzględnieniem problemów interdyscyplinarnych, związanych z różnymi zjawiskami fizycznymi (lata 2011-2016)
  • ARUZ – Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych (ARUZ) – pierwsze w historii cyfrowe laboratorium do zadań specjalnych realizowane we współpracy z łódzką firmą Ericpol.
Projekt Układu Scalonego

Liczne artykuły pracowników oraz doktorantów Katedry, prezentowane na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz publikacje w renomowanych czasopismach są wynikiem badań naukowych prowadzonych w następujących dziedzinach:
Mikroelektronika i mikrosystemy
  • zintegrowane systemy cyfrowe, analogowe i mieszane
  • narzędzia i metody projektowania układów scalonych ASIC
  • układy reprogramowalne i dynamicznie konfigurowalne
  • układy mikromaszynowe - czujniki i elementy wykonawcze
  • mikrosystemy - LabOnChip
  • specjalizowane architektury komputerów równoległych
Systemy wbudowane
  • projektowanie systemów wbudowanych
  • reprogramowalne systemy wbudowane
  • rozproszone systemy sterowania
  • nowoczesne standardy telekomunikacyjne (np. ATCA) w systemach sterowania i akwizycji danych ze szczególnym uwzględnieniem fizyki wysokich energii
  • systemy mobilne
  • systemy czasu rzeczywistego
Symulacja i modelowanie
  • modelowanie przyrządów półprzewodnikowych sygnałowych oraz małej i średniej mocy
  • modelowanie układów i systemów elektronicznych
  • modelowanie przepływu ciepła
  • modelowanie kabli energetycznych
  • modelowanie mikrosystemów i mikrostruktur
  • modelowanie struktur chemicznych
wykłady
Analiza sygnałów i obrazów biomedycznych
  • biometria
  • analiza mikroskopowych obrazów tkanek
  • przetwarzanie sygnału mowy
  • analiza sygnałów EKG
Przetwarzanie i zarządzanie energią w układach elektronicznych
  • elektroniczne przekształtniki energii elektrycznej
  • energooszczędne źródła światła
  • zasilanie systemów autonomicznych
  • analogowe i cyfrowe układy sterowania dla układów mocy
Systemy fotowoltaiczne
  • modelowanie i symulacja
  • prognozowanie długoterminowe
  • systemy zarządzania energia
  • dynamika punktu pracy
  • wpływ warunków środowiskowych
laboratoria
 
Elektronika przemysłowa
  • diagnostyka wibracyjna dużych maszyn wirnikowych
  • sterowniki i komputery przemysłowe
  • transmisja danych w sieciach przemysłowych
  • systemy nadzoru i wizualizacji procesów produkcyjnych
Systemy informatyczne
  • projektowanie i programowanie aplikacji sieciowych
  • projektowanie i programowanie aplikacji rozproszonych
  • projektowanie i programowanie wielowarstwowych aplikacji internetowych
  • projektowanie i programowanie aplikacji na urządzenia przenośne
  • administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Bazy danych
  • relacyjne bazy danych
  • hurtownie danych
  • rozproszone bazy danych
  • metodyka współpracy aplikacji zorientowanych obiektowo z relacyjnymi bazami danych
seminaria
Inżynieria oprogramowania
  • metodyki CASE
  • lingwistyka matematyczna
  • metodyka budowy kompilatorów
  • projektowanie protokołów internetowych
  • analiza systemów
  • metodologia programowania obiektowego
  • sieci semantyczne
  • metodologia zarządzania projektami informatycznymi
Optymalizacja i zagadnienia sztucznej inteligencji
  • sieci neuronowe
  • sieci probabilistyczne
  • algorytmy genetyczne
  • algorytmy mrówkowe
Praca w katedrze
W Katedrze wykonywanych jest wiele prac doktorskich. Do tej pory wypromowanych zostało 64 doktorów nauk technicznych. Większość ukończonych doktoratów została obroniona z wyróżnieniem. Ponadto sześć z nich otrzymało nagrodę Prezesa Rady Ministrów, jedna wyróżnienie w V Konkursie o Nagrodę ABB, jedna I miejsce i I wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w dziedzinie nauk systemowych oraz jedna - nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk w 2005 roku.
W Katedrze zrealizowano liczne projekty badawcze Komitetu Badań Naukowych, w tym granty promotorskie, realizowano także granty Narodowego Centrum Nauki oraz projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Katedra utrzymuje stałe kontakty z ośrodkami przemysłowymi w USA, Kanadzie i w Niemczech, a także z ośrodkami krajowymi, wykonując zlecane przez nie projekty.
Kapitał Ludzki