Widok zawartości stron

zporr MEN PŁ

stary budynek nowy budynek
"OŚRODEK BADAŃ MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH" P.Ł.
W dniu 5 maja 2006 r. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych z Firmą MITEX S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 5A. W ten sposób Katedra rozpoczęła realizację projektu polegającego na adaptacji części budynku Hali Technologicznej przy ul. Wólczańskiej 221/223 o powierzchni 3 424 m2 oraz wartości 12 mln zł. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% w ramach "Rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", a także ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 12,57% i środków własnych Politechniki Łódzkiej w wysokości 12,43% wartości projektu. Projekt zakładał powstanie ośrodka przez wykonanie prac budowlanych, adaptacyjnych, rozbudowę i modernizację architektury budynku z lat 60-tych. Głównym celem projektu było powstanie "Ośrodka Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych".
Przeznaczeniem nowego budynku było powstanie nowoczesnego ośrodka służącego do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Projekt ośrodka był ściśle powiązany ze zrealizowanym przez Katedrę V Projektem Unii Europejskiej REASON IST-2000-30193 (Reaserch and Training Action for System on Chip Design), którego celem była promocja mikroelektroniki w przemyśle europejskim. Kolejnym, zakończonym projektem, który znalazł kontynuacje w powstającym ośrodku był V PR UE SEWING IST-2000-28084 (System for European Water Monitoring), związany z zastosowaniem nowoczesnych technologii do celów monitorowania i ochrony środowiska naturalnego. Katedra zrealizowała VI PR UE CARE (Coordinated Accelerator Research in Europe) RII3-CT-2003-506395 oraz FP6-2005-IST-5 034632-PERPLEXUS (Pervasive computing framework for modeling complex virtually-unbounded systems). Udało się również zrealizować finansowany przez Unię Europejską projekt TIARA (VII Program Ramowy) oraz międzynarodowy projekt ADEPT.
 
Uroczyste otwarcie Ośrodka odbyło się w dniu 19.09.2008r. nowy nowy nowy
nowy