Widok zawartości stron

Od 1994 roku Katedra jest głównym organizatorem międzynarodowej konferencji MIXDES: "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", odbywającej się co roku w atrakcyjnych miastach Polski.
Celem konferencji jest zorganizowanie forum do przedstawienia prac i dyskusji o najnowszych metodach projektowania, symulacji, testowania i zastosowań układów scalonych, w tym układów MEMS, od przyrządów półprzewodnikowych, czujników, układów mocy po nowoczesne systemy wbudowane.

Zapraszamy na stronę internetową konferencji: www.mixdes.org