Widok zawartości stron

 

Dokumenty niezbędne do wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego należy złożyć w sekretariacie Katedry (pok. nr 23) maksymalnie na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

____________________________________________________________________________________

EGZAMIN DYPLOMOWY - PROCEDURY

Studentów przygotowujących prace dyplomowe prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 

Kolejność załatwiania spraw związanych z praca dyplomową

Wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów

 

Informacja dotycząca drukowanych prac dyplomowych

________________________________________________________________

Do pobrania:
 

Propozycje tematów prac dyplomowych
Formularz zgłoszenia tytułu pracy - formularz składa się w sekretariacie Jednostki najpóźniej na początku semestru dyplomowego
Szablon strony tytułowej pracy dyplomowej
3 oświadczenia - Jednolity System Antyplagiatowy/samodzielne wykonanie pracy