Widok zawartości stron

Informacje dla studentów przygotowujących prace dyplomowe:

 

Informacje o procedurach: info_dyplom.pdf
Szablon strony tytułowej pracy dyplomowej - plik do pobrania: strona_tyt.doc
Formularz zgłoszenia pracy  - należy go najpierw uzupełnić komputerowo, a następnie wydrukować i podpisać. Zgłoszenia wypełnione odręcznie, nieczytelnie nie będą przyjmowane.

Do pobrania:
 

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH