Widok zawartości stron

Informacje dla studentów przygotowujących prace dyplomowe:

Semestr zimowy 2017/2018

Termin rekrutacji na studia II stopnia upływa 19.02.2018 (poniedziałek) o godz. 15:00.

Dyplomanci wykonujący prace inżynierskie, którzy chcą być przyjęci na studia II stopnia muszą obronić się przed tym terminem.

Dla prac złożonych najpóźniej na początku lutego 2018 r. egzaminy dyplomowe będą się odbywały do dnia 15.02.2018 (czwartek) włącznie.

***

Aby praca dyplomowa została przypisana na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 promotor może ją przyjąć i wpisać zaliczenie do systemu najpóźniej w dniu 18.02.2018 r.

***

Informacje o procedurach: info_dyplom.pdf
Szablon strony tytułowej pracy dyplomowej - plik do pobrania: strona_tyt.doc
Formularz zgłoszenia pracy  - należy go najpierw uzupełnić komputerowo, a następnie wydrukować i podpisać. Zgłoszenia wypełnione odręcznie, nieczytelnie nie będą przyjmowane.

Do pobrania:
 

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH