Widok zawartości stron

 
Mixed Design Conference
Journal of Microelectronics and Computer Science

 

 

 

 

 

Wydawca treści

« Powrót

XVII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

W dniach 3-10 kwietnia 2017 r. w Łodzi odbywał się XVII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, w którym udział wzięli pracownicy i doktoranci Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ. W budynku Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE nasi pracownicy wygłosili trzy wykłady otwarte, przybliżając szerokiej publiczności projekty realizowane w Katedrze oraz udział w nich zagranicznych doktorantów, pracujących naukowo w DMCS.

Podczas weekendowego Pikniku Naukowego opiekun koła naukowego PEMSSA działającego przy Katedrze – dr inż. Mariusz Jankowski - wraz z doktorantami prezentowali osiągnięcia uczestników koła, z wykorzystaniem oryginalnych projektów studenckich oraz prezentacji multimedialnych.

Przedstawione prace Katedry spotkały się z zainteresowaniem publiczności. Nasi reprezentanci udzielili także paru wywiadów.

Kilka zdjęć z Festiwalu: