Widok zawartości stron

 
Mixed Design Conference
Journal of Microelectronics and Computer Science

 

 

 

 

 

Wydawca treści

« Powrót

Wizyta przedstawicieli firmy Scanfil

W dniu 5 maja br. do Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ przybyli przedstawiciele firmy Scanfil Poland Sp. z o.o., Oddział w Sieradzu (dawny Partnertech Poland Sp. z o.o., Oddział w Sieradzu). Scanfil jest obecnie jedną z większych firm w regionie, zajmującą się outsourcingiem w zakresie elektroniki, montażem SMT-THT, łącznie ze wspomaganiem projektowania i planowania produkcji, testowaniem oraz serwisem. Do Katedry przyjechali: dyrektor generalny oddziału w Sieradzu – p. Piotr Owczarek, kierownik inżynierii produkcji – p. Krzysztof Wróblewski oraz specjalista do spraw HR – p. Dorota Raj.

Nasi goście zapoznali się z aktualną działalnością i strukturą Politechniki Łódzkiej, a także z profilem i dokonaniami Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, w szczególności z prowadzonymi aktualnie krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi, aktywnością edukacyjną i dydaktyczną, profilem absolwenta. Podczas zwiedzania Katedry obejrzeli laboratoria specjalistyczne oraz laboratoria dydaktyczne.

Odbyły się rozmowy o chęci podjęcia bardziej intensywnej współpracy firmy Scanfil Poland Sp. z o.o. z Politechniką Łódzką. Jednocześnie wyrażono zadowolenie ze współpracy dotychczasowej – obejmującej m.in. program staży i szkolenia dla studentów, czy wspólne uczestnictwo w różnych wydarzeniach np. jesiennych targach pracy dla studentów organizowanych przez Katedrę.
 Obrady w bibliotece


Rozmowa o najnowszych projektach

Dyrektor firmy Scanfil w laboratorium słonecznym na dachu Katedry

 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Kulesza