Widok zawartości stron

 
Mixed Design Conference
Journal of Microelectronics and Computer Science

 

 

 

 

 

Wydawca treści

VI Sieradzka Konferencja Kosmiczna

Muzeum Okręgowe w Sieradzu, pragnąc spopularyzować postać Arego Szternfelda (światowej sławy uczonego, twórcę podstaw kosmonautyki) i problematykę kosmiczną, opracowało program pod hasłem „Dziedzictwo Arego Szternfelda". Jednym z elementów tego programu jest organizacja „Sieradzkich Konferencji Kosmicznych". Pierwsza konferencja odbyła się w 2010 r.

W dniach 7-8 października br. Sieradzka Konferencja Kosmiczna odbyła się już po raz szósty.

W pierwszym dniu konferencji (w Muzeum Okręgowym w Sieradzu) udział w obradach wzięli przedstawiciele Katedry: kierownik - prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski oraz jeden z pracowników - mgr inż. Zbigniew Kulesza.

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia:

 

Łazik marsjański prezentowany na konferencji, skonstruowany przez członków Koła Naukowego Robotyków "Raptors"

Na zdjęciu znajdują się (od lewej): dr hab. inż. Grzegorz Granosik z Zakładu Sterowania Robotów (Instutut Automatyki PŁ), p. Paweł Wojtkiewicz - Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski - kierownik Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ

Podczas uroczytego obiadu w Muzeum Walewskich w Tubądzinie. Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, p. Dariusz Olejnik - Starosta Sieradzki, p. Paweł Osiewała - Prezydent Sieradza, prof. dr hab. Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 

Autor zdjęć: Zbigniew Kulesza