Widok zawartości stron

 
Mixed Design Conference
Journal of Microelectronics and Computer Science

 

 

 

 

 

Wydawca treści

« Powrót

Stypendia MNiSW przyznane

Z radością informujemy, że pan Aleksander Szubert, student I roku studiów magisterskich na kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

Kluczowymi osiągnięciami, które pozwoliły panu A. Szubertowi na zdobycie stypendium są współpraca z ośrodkiem Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) z Niemiec oraz współpraca w ramach European Spallation Source. Opiekunem naukowym nagrodzonego stypendysty jest dr inż. Dariusz Makowski, pracownik Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ.

Na rok akademicki 2016/2017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia łącznie 709 studentom. Listę nagrodzonych studentów można znaleźć tutaj.