Widok zawartości stron

 
Mixed Design Conference
Journal of Microelectronics and Computer Science

 

 

 

 

 

Wydawca treści

« Powrót

Odznaczenie dla prof. Andrzeja Napieralskiego

W dniu 13.10.2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie nauki w Polsce, za wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został kierownik Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski.

Order Odrodzenia Polski został ustanowiony w 1921 r. Jest to drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!