Widok zawartości stron

 
Mixed Design Conference
Journal of Microelectronics and Computer Science

 

 

 

 

 

Wydawca treści

« Powrót

Konkurs na najlepszą pracę magisterską w PŁ

Łódzka Rada Federacji SNT-NOT (Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne – Naczelna Organizacja Techniczna) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej.

Praca powinna spełniać 3 warunki:

  • Ocena bardzo dobra
  • Przydatność dla gospodarki
  • Wykonanie w terminie i obrona w okresie pomiędzy 19 kwietnia 2014 r., a 15 września 2015 r.

Przewidziano nagrodę – autor wybranej pracy otrzyma 2500 zł, a jej promotor – 1500 zł.

Prace należy składać na ręce przewodniczącego komisji konkursu dr inż. Adama Rylskiego (adam.rylski@p.lodz.pl, budynek Fabryki Inżynierów XXI w., pok. 306) w terminie do 17.09.2015 r.

Do zgłoszonej pracy należy załączyć:

  1. Opinię promotora i recenzenta o pracy dyplomowej
  2. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające termin obrony pracy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 września 2015 r.

Wręczenie nagród nastąpi podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016.

 

Prace mogą być zgłaszane indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!