Widok zawartości stron

 
Mixed Design Conference
Journal of Microelectronics and Computer Science

 

 

 

 

 

Wydawca treści

« Powrót

European Spallation Source - podsumowanie

W dniach 16-18.01.2017 r. w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych odbyły się spotkania dotyczące dwóch projektów związanych z  polskim wkładem rzeczowym w budowę Europejskiego Źródła Spalacyjnego  (European Spallation Source - ESS).

Spotkania dotyczyły projektów:

 1. Phase Reference Line (PRL) for ESS Accelerator - Linia do dystrybucji sygnału odniesienia fazy dla akceleratora ESS,
 2. Low Level Radio Frequency control systems for eliptical cavities of ESS accelerator (LLRF for ESS) – System sterowania parametrami pola przyspieszającego we wnękach eliptycznych akceleratora ESS.

Celem spotkań był cykliczny przegląd stanu oraz postępów działań w projektach, zgodnie z przyjętymi w umowach harmonogramami realizacji etapów kluczowych. Podobne spotkania odbywać się będą w odstępach 3-miesięcznych przez cały okres trwania projektów.

W ramach spotkania „LLRF for ESS", uczestnicy z ESS (Szwecja), Uniwersytetu w Lund (Szwecja), Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Narodowego Centrum Badań Jądrowych (Świerk, Polska), Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej omawiali zaawansowanie prac nad budową systemu LLRF.

Poruszono następujące zagadnienia:

 1. stan prac nad rozwojem komponentów sprzętowych, które będą dostarczone w ramach realizacji umowy,
 2. stan prac wykonywanych przez grupę RF w ESS oraz grupę LLRF w Uniwersytecie w Lund,
 3. rejestr ryzyka realizacji systemu LLRF,
 4. plany testów prototypów komponentów z wykorzystaniem kriogenicznych wnęk rezonansowych (wnęki szprychowe oraz eliptyczne),
 5. plany budowy stanowisk testowych dla systemu LLRF,

Dokonano także przeglądu oraz zatwierdzono specyfikacje dla omawianych komponentów:

 1. sterownika piezoelementu,
 2. generatora sygnału referencyjnego oscylatora lokalnego,
 3. zarządzającej karty w formacie AMC (standard MTCA.4),
 4. symulatora eliptycznej wnęki rezonansowej.

Dodatkowo, zapoczątkowano rozmowy dotyczące planów instalacji systemów LLRF w akceleratorze ESS. 

Kolejne cykliczne spotkanie uczestników w/w projektów planowane jest na drugi tydzień kwietnia 2017 roku. Gospodarzem zostanie Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.