Wydawca treści

Tytuł
Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych
Numer projektu 2016/21/B/ST7/02247 Numer umowy UMO-2016/21/B/ST7/02247 Kierownik grantu prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski Data rozpoczęcia 2017-04-10 Data zakończenia 2020-04-09

Tytuł
Modelowanie oddziaływań elektromagnetycznych w nowoczesnych (ang. More-Than-Moore) trójwymiarowo scalanych strukturach półprzewodnikowych
Numer projektu 2013/11/B/ST7/01742 Numer umowy UMO-2013/11/B/ST7/01742 Kierownik grantu prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski Data rozpoczęcia 2014-09-19 Data zakończenia 2018-09-18