Wydawca treści

Tytuł
Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych
Numer projektu 2016/21/B/ST7/02247 Numer umowy UMO-2016/21/B/ST7/02247 Kierownik grantu prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski Data rozpoczęcia 2017-04-10 Data zakończenia 2020-10-09