Wydawca treści

Podziękowanie 2014-07
Mariusz Jankowski

Podziękowanie dla dr inż. Mariusza Jankowskiego za przygotowanie i przedstawienie festiwalowego wystąpienia w ramach Pikniku Naukowego pt.: "Warczy, gra i śpiewa"

 

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, 7-14.04.2014

 


Podziękowanie 2014-07
Studenckie Koło Naukowe Elektroniki Praktycznej i Mikroelektroniki PEMSSA

Podziękowanie dla członków Studenckiego Koła Naukowego Elektroniki Praktycznej i Mikroelektroniki PEMSSA za przygotowanie i przedstawienie festiwalowego wystąpienia w ramach Pikniku Naukowego pt.: "Warczy, gra i śpiewa"

 

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, 7-14.04.2014


Dyplom SEP 2014-06
Andrzej Napieralski

Dyplom dla prof. dr hab. inż. Andrzeja Napieralskiego - opiekuna pracy dyplomowej wykonanej przez Krzysztofa Koryckiego

Praca Krzysztofa Koryckiego pod tytułem "Urządzenie wejściowe HID z ultradźwiękowymi czujnikami odległości" została wyróżniona w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową inżynierską wykonaną na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2013/2014

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Łódzki


Dyplom SEP 2014-06
Krzysztof Korycki

Dyplom dla Krzysztofa Koryckiego za wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową inżynierską wykonaną na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2013/2014

Praca pod tytułem: "Urządzenie wejściowe HID z ultradźwiękowymi czujnikami odległości" wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Napieralskiego i mgr inż. Zbigniewa Kuleszy

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Łódzki


Medal Srebrny 2014-04
Robert Ritter Aleksander Mielczarek Andrzej Napieralski Bartosz Sakowicz Jolanta Kujawa Tomasz Adamczewski

Méthode pour le diagnostic de malfonctions de la colonne cervicale

 

42. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie 2014


Medal Złoty 2014-04
Adam Skurski Marek Kamiński Andrzej Napieralski Jarosław Kasprzak Piotr Lipiec

Système de fusion d'imagerie médicale pour une visualisation en 3D du coeur

 

42. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie 2014


Dyplom 2014-04
Adam Skurski Marek Kamiński Andrzej Napieralski Jarosław Kasprzak Piotr Lipiec

Medical images fusion of the 3D heart visualization and the left ventricular wall movement function analysis obtained from the cardiac echo examination for coronary heart artery disease diagnostic

Nagroda stowarzyszenia "Russian House for International Scientific and Technological Cooperation"

42. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie 2014

 


Medal Srebrny 2014-03
Aleksander Mielczarek Robert Ritter Andrzej Napieralski Jolanta Kujawa Bartosz Sakowicz

The Device for Diagnosis and Treatment of Cervical Spine

Wystawa wynalazków Cluj-Napoca 2014


Medal Złoty 2014-03
Adam Skurski Marek Kamiński Andrzej Napieralski Jarosław Kasprzak Piotr Lipiec

Medical Images Fusion, A New Diagnostic Method in Coronary Artery Disease

Wystawa wynalazków Cluj-Napoca 2014