Wydawca treści

Dyplom ministra 2013-02
Łukasz Brzeziński, Zbigniew Kulesza, Andrzej Napieralski

Przenośny monitor funkcji życiowych

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego