Wydawca treści

Złota nagroda 1994-01
Michał Furmańczyk

I nagroda SEP za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł. w 1994 roku