Wydawca treści

Złota nagroda 1996-01
Marcin Kałuża

Nagroda NOT za najlepszą pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej w 1996 roku