Wydawca treści

Grant doktorski z wynikiem znakomitym 1997-01
Michał Furmańczyk

Elektro-termiczna symulacja układów VLSI ze szczególnym uwzględnieniem integracji w środowisku CADENCE


Grant doktorski z wynikiem znakomitym 1997-01
Grzegorz Jabłoński

Komputerowa analiza układów elektronicznych z zastosowaniem wielowymiarowych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych mocy