Wydawca treści

Druga nagroda 1998-12
Andrzej Napieralski, Tomasz Poźniak

Nowe trendy w energoelektronice

Konkurs SEP im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach SEP w 1998 roku


Wyróżnienie 1998-11
Mariusz Orlikowski

Software engineering for Cable Rating Systems

Ontario Hydro technologies


Wyróżnienie 1998-11
Zubert Mariusz

Underground cable ratings and for his contributions to the work in NATO project 960050 'Advenced Computer Tools for Thermal Analysis of Underground Power Cables

Ontario Hydro technologies


Nagroda 1998-01
Wojciech Wójciak

Rozprawa doktorska - Nagroda w Konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w 1998 r. w dziedzinie nauk systemowych


Dyplom 1998-01
Orlikowski Mariusz Zubert Mariusz

Dyplom od Prezydenta firmy Ontario Hydro Technologies za opracowanie w ramach grantu NATO (Projekt 960050) programu komputerowego do nadzoru sieci energetycznej Nowego Jorku. Był to pierwszy tego typu przypadek w historii firmy, że tego typu wyróżnienie otrzymały osoby spoza firmy.


Grant doktorski z wynikiem znakomitym 1998-01
Ati Ali A.

MOSFET Model For Submicron Technologies


Grant doktorski z wynikiem znakomitym 1998-01
Marcin Janicki

Modelowanie termiczne struktur półprzewodnikowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów odwrotnych dla celów estymacji parametrów