Wydawca treści

Nagroda 2005-01
Michał Szermer

Modelowanie układów przetwarzania analogowo-cyfrowego do zastosowań w mikrosystemach krzemowych

Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk