Wydawca treści

Nagroda 2006-01
Wojciech Sankowski

Improvements in Iris Finder — Program for Reliable Iris Localization in Images Takes Under Visible Light

IET Best Paper Award


Nagroda 2006-01
Marcin Kałuża

Silicon Integrated Spiral Inductor Modelling by Frequency Sampling

Nagroda Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach