Wydawca treści

Medal Złoty 2008-10
Małgorzata Napieralska, Mariusz Zubert, Kamil Grabowski, Wojciech Sankowski, Andrzej Napieralski

IrisStation - high resolution iris image acquisition system for biometric applications

6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions


Medal Złoty 2008-10
Andrzej Napieralski, Andrzej Bytnar, Zbigniew Kulesza, Piotr Pietrzak, Wojciech Tylman, Piotr Podsiadły, Sławomir Wróblewski, Krzysztof Szaniawski, Maciej Piotrowicz, Mariusz Orlikowski

Expert Decision System for Condition Monitoring of Large Rotating Machines

6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions


Medal Srebrny 2008-10
Piotr Pietrzak, Andrzej Napieralski

The method for MEMS accelerometer noise reduction used in Condition Monitoring System of Large Rotating Machines

6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions


Medal Srebrny 2008-10
Dariusz Makowski, Grzegorz Jabłoński, Mariusz Grecki, Andrzej Napieralski, Stefan Simrock, Mukherjee Bhaskar

Chained Neutron Fluence Detector

6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions


Medal Złoty 2008-10
Małgorzata Napieralska, Mariusz Zubert, Kamil Grabowski, Wojciech Sankowski, Andrzej Napieralski

IrisStation - high resolution iris image acquisition system for biometric applications

6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions


Drugie miejsce 2008-10
Wojciech Sankowski

Konkurs zorganizowany przez Department of Computer Science, University of Beira Interior, Portugal

Drugie miejsce w międzynarodowym konkursie programów realizujących segmentację obrazu oka dla potrzeb identyfikacji osób na podstawie wzoru tęczówki

 


Wyróżnienie 2008-10
Piotr Krasiński

Przenośny czytnik dozymetrów promieniowania gamma i neutronowego

Laureat programu stypendialnego 2007/2008 organizowanego przez firmę TME


List gratulacyjny 2008-09
Andrzej Napieralski

List gratulacyjny od Kierownika Katedry Mechatroniki prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego z okazji uroczystego otwarcia Ośrodka Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej


List gratulacyjny 2008-09
Andrzej Napieralski

List gratulacyjny od Kierownika Katedry Informatyki Stosowanej prof. dr. hab. inż. Dominika Sankowskiego z okazji uroczystego otwarcia Ośrodka Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej


List gratulacyjny 2008-09
Andrzej Napieralski

List gratulacyjny od Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Władysława Ziółka z okazji uroczystego otwarcia Ośrodka Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej


List gratulacyjny 2008-09
Andrzej Napieralski

List gratulacyjny od Kierownika Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych dr. hab. inż. Włodzimierza Kality, prof. PRz. z okazji uroczystego otwarcia Ośrodka Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej


Nagroda 2008-05
Leszek Sienkiewicz

A system for vertical indicator positioning, for use in a laryngologycal laboratory

Nagroda Crowforda za najlepszą pracę magisterską napisaną w języku angielskim


Wyróżnienie 2008-05
Piotr Pietrzak

Wyróżnienie (10000 PLN) w V Konkursie o Nagrodę ABB


Pierwsze miejsce 2008-04
Łukasz Kotynia

Implementation of encoder/dekoder modules used for communication in spiking neural networks

Monachium, konferencja CDNLive! EMEA 2008

I miejsce i główna nagroda w kategorii student w konkursie Cadence Design Contest for Students


Wyróżnienie 2008-04
Adam Piotrowski, Andrzej Napieralski

Kompilator języka C generujący programy odporne na awarie sprzętowe

Wyróżnienie Łódzkie Eureka 2007