Wydawca treści

Dyplom SEP 2010-12
Makowski Dariusz Aleksander Mielczarek

Moduł akwizycji danych z ultraszybkimi przetwornikami ADC i układem FPGA

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną na Wydziale EEIiA


Złota nagroda 2010-12
Piotr Pietrzak, Sławomir Wróblewski, Maciej Makowski, Andrzej Napieralski

Portable Wireless System for Advanced Diagnostics of Large Rotating Machines

Seoul International Invention Fair 2010


Medal Srebrny 2010-10
George Anders, Andrzej Napieralski, Mariusz Zubert

The monitoring of high voltage power lines

IV International Warsaw Invention Show 2010


Medal Brązowy 2010-10
Andrzej Napieralski, Małgorzata Napieralska, Mariusz Zubert, Beata Sikorska, Paweł Liberski

3-D microscopis reconstruction of biomedical objects

IV International Warsaw Invention Show 2010


Medal Złoty 2010-10
Andrzej Napieralski, Dariusz Makowski, Tomasz Kozak

Gamma and neutron radiation monitoring system for linear accelerators

IV International Warsaw Invention Show 2010


Medal Srebrny 2010-10
Andrzej Napieralski, Wojciech Tylman, Zbigniew Kulesza, Rafał Kotas

Virtual glove

IV International Warsaw Invention Show IWIS 2010


Pierwsza nagroda 2010-10
Wojciech Tylman, Zbigniew Kulesza Rafał Kotas

Wirtualna rękawica sterowana przez system mikroprocesorowy

   
Konkurs NOT na najlepszą  magisterską pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej

 


Druga nagroda 2010-06
Andrzej Napieralski, Michał Szermer, Krzysztof Szaniawski, Michał Olszacki, Cezary Maj

Aktuatory i sensory w technologii MEMS jako mikroelektromaszynowe elementy mechatroniki

Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach SEP w 2009r.


Dyplom 2010-05
Damian Krzesimowski

Statistical Terms of Human Voice for Medical Application in Hospitalization Progress Measurements

14th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2010, Prague, Czech Republic.


Nagroda 2010-05
Paweł Prędki

Nagroda Crowforda za najlepszą pracę magisterską napisaną w języku angielskim


Nagroda 2010-05
Andrzej Napieralski

Nagroda Rektora Politechniki Łódzkiej za największą liczbę cytowań w 2009 roku


Wyróżnienie 2010-04
Damian Krzesimowski. Zygmunt Ciota, Andrzej Napieralski

System monitorowania postępów leczenia udarów mózgu na podstawie analizy głosu


Podziękowanie 2010-04
Andrzej Napieralski, Damian Krzesimowski, Zbigniew Ciota

System monitorowania postępów leczenia pacjentów z udarem mózgu na podstawie analizy głosu

X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki , Łódź


Podziękowanie 2010-04
Rafał Kotas, Zbigniew Kulesza, Andrzej Napieralski

Wirtualna Rekawica

X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki , Łódź


Dyplom ministra 2010-03
Andrzej Napieralski, Małgorzata Napieralska, Mariusz Zubert, Beata Sikorska, Paweł Liberski

3-d mikroprocesorowa rekonstrukcja obiektów biomedycznych