Widok zawartości stron

Zapraszamy do obejrzenia materiałów z obchodów:

Krótki reportaż z obchodów 15-lecia Katedry można było obejrzeć w Łódzkich Wiadomościach Dnia: http://lodz.tvp.pl/4580463/27052011-2145

 

   *   *   *

 

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ (Department of Microelectronics and Computer Science - DMCS) to samodzielna jednostka organizacyjna w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej prowadząca działalność naukową i dydaktyczną w zakresie elektroniki, elektrotechniki, informatyki i inżynierii biomedycznej.

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej została powołana zarządzeniem Rektora P.Ł. prof. dr hab. Jana Krysińskiego z dnia 30 maja 1996 roku. Samodzielną działalność rozpoczęła od 1 stycznia 1997. Założycielem oraz aktualnym Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski. W sumie do roku 2010 w Katedrze ukończono ponad 50 projektów badawczych KBN i MNiSW oraz 15 projektów międzynarodowych (w tym 7 Programów Ramowych finansowanych przez Unię Europejską). Realizowanych jest 5 grantów krajowych i 3 projekty międzynarodowe. Wiele z podejmowanych badań realizowanych we współpracy z ośrodkami naukowymi z dziedziny medycyny, biologii, fizyki ma charakter interdyscyplinarny. Katedra współpracuje także z ponad 30 zagranicznymi jednostkami naukowymi z Europy, Kanady, Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Poniżej przedstawiono przykłady prowadzonych projektów badawczych:

 • w ramach VI Programu Ramowego IST-2006-34632 PERPLEXUS - opracowanie sieci inspirowanej organizmami żywymi (ang. processing units), zbudowanej z rekonfigurowalnych specjalizowanych jednostek przetwarzania danych,
 • praca nad budową systemu sterującego polem przyspieszającym w akceleratorze XFEL bierze udział w Konsorcjum X-FEL wraz Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytutem Problemów Jądrowych w Świerku, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz Politechniką Warszawską,
 • uczestnictwo w Europejskim projekcie European Coordination for Accelerator Research and Development (EuCARD) wraz z największymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Europie: Europejskim Ośrodkiem Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytutem Naukowo-Badawczym DESY w Hamburgu, Narodowym Laboratorium Frascati INFN w Frascati, Laboratorium Akceleratorów Liniowych LAL w Orsay,
 • realizacja badań w ramach sieci Fizyki i Technologii Akceleratorów Liniowych FiTAL wraz z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytutem Problemów Jądrowych w Świerku, Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Pracownicy Katedry od lat prowadzą szereg intensywnych prac naukowych, badawczych i rozwojowych w zakresie wielu zaawansowanych dziedzin elektroniki i informatyki. Specjalizacja i koncentracja podejmowanych działań odbywa się w szczególności na następujących kierunkach badawczych:

 • projektowanie i modelowanie układów scalonych,
 • synteza HDL nowoczesnych układów ASIC-VLSI,
 • projektowanie i modelowanie nowoczesnych przyrządów mocy i układów Smart Power,
 • symulacja termiczna i elektrotermiczna przyrządów półprzewodnikowych mocy, obwodów VLSI i innych,
 • termografia w podczerwieni,
 • projektowanie układów reprogramowalnych FPGA i CPLD,
 • sieci neuronowe,
 • projektowanie systemów mikro-elektro-mechanicznych (MEMS) z wykorzystaniem języka VHDL-AMS,
 • elektronika mocy,
 • teoria układów z przełączanymi prądami,
 • projektowanie zaawansowanych serwisów WWW (J2EE, .NET, PHP),
 • programowanie rozproszone (Web Services, CORBA, DCOM, RMI),
 • bazy danych,
 • projektowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych (J2ME),
 • przetwarzanie obrazów medycznych,
 • systemy biometryczne,
 • systemy diagnostyki drgań w generatorach elektroenergetycznych,
 • systemy sterowania w akceleratorach liniowych,
 • projektowanie układów elektronicznych odpornych na promieniowanie,
 • zastosowania informatyki w medycynie.

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych jest również organizatorem corocznej międzynarodowej konferencji MIXDES (Mixed Design of Integrated Circuits and Systems), dzięki której poszerzana jest międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza oraz nawiązywane są kontakty między naukowcami (www.mixdes.org).

Katedra DMCS prowadzi bardzo intensywną działalność naukową. W latach 2006-2010 opublikowano 6 monografii naukowych, 5_rozdziałów w książkach, opracowano 2 skrypty, 4 podręczniki oraz ponad 400 artykułów i referatów konferencyjnych.

W Katedrze realizowanych jest wiele prac doktorskich, w tym interdyscyplinarnych.

W latach 2006-2010 w Katedrze obroniono 32 doktoraty. Kilka z nich zostało wyróżnionych prestiżowymi nagrodami, m.in. 3_Nagrodami Prezesa Rady Ministrów.