Wydawca treści

Pierwsze miejsce 2017-11
mgr inż. Rolando Ingles

Warsztaty doktoranckie "4th Workshop for doctoral students & young researchers in IT" (WDSIT 2017) organizowane przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych z Warszawy.

Dyplom za najlepszą wygloszoną prezentację podczas warsztatów - tytuł: "A C++ Shared-Memory Inter-Process Communication Framework for Large-Scale Monitoring Systems".

 


Dyplom 2017-11
mgr inż. Marcin Chojnacki dr inż. Przemysław Sękalski

Warsztaty doktoranckie "4th Workshop for doctoral students & young researchers in IT" (WDSIT 2017) organizowane przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych z Warszawy.

Dyplom za najlepszą zgłoszoną na warsztaty pracę w kategorii prac zaawansowanych - tytuł: "Dynamic lens correction algorithm implemented in dedicated FPGA platform".

 

 


Nagroda 2017-09
mgr Tomasz Raszkowski mgr Agnieszka Samson dr inż. Piotr Zając mgr inż. Tomasz Torzewicz mgr inż. Artur Sobczak dr hab. inż. Marcin Janicki dr hab. inż. Mariusz Zubert, prof. PŁ prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

Nagroda "Best Poster Award" za najlepszy plakat na konferencji "23rd International Workshop Thermal Investigations of ICs and Systems" THERMINIC 2017.

Plakat: "Time Constant Spectra Based Fitting of Thermal Model Parameters".


Podziękowanie 2017-07
mgr Tomasz Raszkowski

Podziękowanie od władz Politechniki Łódzkiej oraz Komitetu Organizacyjnego XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki dla Pana Tomasza Raszkowskiego za przygotowanie i przedstawienie festiwalowej prezentacji  pt.: "Pojazdy zdalnie sterowane".


Podziękowanie 2017-07
dr inż. Rafał Kotas

Podziękowanie od władz Politechniki Łódzkiej oraz Komitetu Organizacyjnego XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki dla Pana Rafała Kotasa za przygotowanie i przedstawienie festiwalowego wystąpienia pt.: "Głos - jakie to piękne!".


Podziękowanie 2017-07
Rolando Ingles

Podziękowanie od władz Politechniki Łódzkiej oraz Komitetu Organizacyjnego XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki dla Pana Rolando Inglesa za przygotowanie i przedstawienie festiwalowego wystąpienia pt.: "Od materiałów półprzewodnikowych do reaktora termonuklearnego - innowacje zagranicznych doktorantów".


Podziękowanie 2017-07
dr inż. Mariusz Orlikowski

Podziękowanie od władz Politechniki Łódzkiej oraz Komitetu Organizacyjnego XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki dla Pana Mariusza Orlikowskiego za przygotowanie i przedstawienie festiwalowych wystąpień pt.: "Od materiałów półprzewodnikowych do reaktora termonuklearnego - innowacje zagranicznych doktorantów" oraz "Pojazdy zdalnie sterowane".


Podziękowanie 2017-07
dr inż. Mariusz Jankowski

Podziękowanie od władz Politechniki Łódzkiej oraz Komitetu Organizacyjnego XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki dla Pana Mariusza Jankowskiego za przygotowanie i przedstawienie festiwalowej prezentacji  pt.: "Pojazdy zdalnie sterowane".


Podziękowanie 2017-07
dr inż. Łukasz Starzak

Podziękowanie od władz Politechniki Łódzkiej oraz Komitetu Organizacyjnego XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki dla Pana Łukasza Starzaka za przygotowanie i przedstawienie festiwalowych wystąpień pt.: "Od materiałów półprzewodnikowych do reaktora termonuklearnego - innowacje zagranicznych doktorantów" oraz "Pojazdy zdalnie sterowane".


Podziękowanie 2017-07
Studenckie Koło Naukowe PEMSSA

Podziękowanie od władz Politechniki Łódzkiej oraz Komitetu Organizacyjnego XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki dla Studenckiego Koła Naukowego Elektroniki Praktycznej i Mikroelektroniki-PEMSSA za przygotowanie i przedstawienie festiwalowej prezentacji  pt.: "Pojazdy zdalnie sterowane".


Podziękowanie 2017-07
mgr inż. Andrii Stefanskyi

Podziękowanie od władz Politechniki Łódzkiej oraz Komitetu Organizacyjnego XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki dla Pana Andrii Stefanskyi za przygotowanie i przedstawienie festiwalowego wystąpienia pt.: "Od materiałów półprzewodnikowych do reaktora termonuklearnego - innowacje zagranicznych doktorantów".


Podziękowanie 2017-07
mgr Agnieszka Samson

Podziękowanie od władz Politechniki Łódzkiej oraz Komitetu Organizacyjnego XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki dla Pani Agnieszki Samson za przygotowanie i przedstawienie festiwalowej prezentacji  pt.: "Pojazdy zdalnie sterowane".


Dyplom SEP 2017-05
prof. dr hab inż. Andrzej Napieralski mgr inż. Dominik Adamski dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr inż. Piotr Perek mgr inż. Jensen Zelaya dr inż. Dariusz Makowski mgr inż. Paweł Plewiński dr inż. Aleksander Mielczarek inż. Aleksander Szubert

Dyplom Stowarzyszenia Elektryków Polskich - za zajęcie I miejsca w konkursie im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach-organach SEP w 2016 roku, za cykl artykułów autorstwa: prof. dr hab. inż. Andrzeja Napieralskiego, mgr inż. Dominika Adamskiego, dr inż. Grzegorza Jabłońskiego, mgr inż. Piotra Perka, mgr inż. Jensena Zelayi, dr inż. Dariusza Makowskiego, mgr inż. Pawła Plewińskiego, dr inż. Aleksandra Mielczarka, inż. Aleksandra Szuberta pt: "Optymalizacja struktury, oprogramowania i podzespołów informatycznych oraz zastosowania systemów informatycznych do specjalistycznych urządzeń technicznych o dużej zdolności".