Wydawca treści

Dyplom 2016-12
dr inż. Paweł Marciniak inż. Tomasz Olek

Dyplom dla dr inż. Pawła Marciniaka - promotora pracy Tomasza Olka pt: "Rozproszony system sterowania inteligentnym domem" - nagrodzonej III miejscem w Konkursie ASTOR na najlepszą pracę dyplomową w 2016 roku.


Dyplom 2016-10
dr inż. Rafał Kotas mgr inż. Konrad Strzelecki

Dyplom dla dr inż. Rafała Kotasa - promotora pracy magisterskiej nt: "Internetowa aplikacja do zarządzania stołem LED, oparta na koncepcji "Internet of Things" przygotowanej przez Konrada Strzeleckiego.

Praca uzyskała wyróżnienie w Konkursie NOT na najlepszą magisterską pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej.